Nəqliyyat vasitələri

Şirkətimizin avtoparkında 50-dən artıq standart və xüsusi texnika mövcuddur ki, bunlar da aşağıdakı növ texnika və nəqliyyat vasitələrini əhatə edir:

“Platforma tipli avtomobil” texniki xüsusiyyət və imkanları

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.Mercedes Axor – 1840
 • 2.İstehsal ili- 2007
 • 3.Fövqəladə Hallar Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu– 1640sm
 • 2.Eni– 250sm
 • 3.Hündürlüyü– 380sm
 • 4.Yarımqoşquların ölçüləri– 13.9 x 2.5 m
İMKANLARI:
 • 1.IMK- 44.000kq
 • 2.Daşıma tutumu– 29.000kq

“QarmaqlI özüboşaldan” texnİkİ xüsusİyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.DAF- GF - 85.430 ağır tonnajlı qarmaqlı qaldırıcı qoşqu
 • 2.İstehsal ili - 2005
 • 3.Fövqəladə Hallar Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
 • 4.Konteynerlərin tutumu - 24 və 36 m3
 • 5.Konteynerlər– 10.000 kq daşıma tutumu
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu- 865sm
 • 2.Enİ- 250sm
 • 3.Hündürlüyü – 340sm
İMKANLARI:
 • 1.İMK- 40.000kg
 • 2.Boş çəki – 13.000kg
 • 3.Daşıma tutumu – 29.000kg
 • 4.Konteynerlərin avtomatik yüklənməsi və yük boşaldılması.

“Badya daşıyan” texnİkİ xüsusiyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.Mercedes Actros – 1832
 • 2.İstehsal ili- 2005
 • 3.Fövqəladə Hallar Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
 • 4.12 ton daşıma gücü olan əlavə qoşqu
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu– 670sm
 • 2.Eni- 250sm
 • 3.Hündürlüyü - 325sm
 • 4.Əlavə qoşqunun ölçüləri - 700 X 250 sm
İMKANLARI:
 • 1.Əlavıə qoşqunun net daşıma gücü - 12 ton
 • 2.Avtomatik yüklənmə və yükboşaldılma.

“Mobİl yanacaqdaşIyan” texnİkİ xüsusİyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.MAN TGA -18.400
 • 2.İstehsal ili-2007
 • 3.Avro 4 standartları
 • 4.Sayğac
 • 5.Şlanq -50 metr
 • 6.Ox formulası – 4 X 2
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu– 980sm
 • 2.Eni– 245sm
 • 3.Hündürlüyü– 310sm
İMKANLARI:
 • 1.İMK - 18000kq
 • 2.Daşıma tutumu– 9000 kq
 • 3.Stasionar tipli avadanlıqların yanacaqla təmin edilməsi, dəqiq sayğac opsiyası

“ÇƏN TİPLİ” texnİkİ xüsusİyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.Mercedes Actros -1840
 • 2.İstehsal ili - 2008
 • 3.ADR sertifikat
 • 4.Fövqəladə Hallar Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu- 1480sm
 • 2.Eni- 250sm
 • 3.Hündürlüyü – 345sm
İMKANLARI:
 • 1.IMK – 44000kq
 • 2.Çən tutumu– 41000 litr
 • 3.Yanacaq və digər maye məhsullarının daşınması

“Yüngül Yük MaşInI” texnİkİ xüsusİyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.Mersedes Sprinter Yük Maşını
 • 2.İstehsal ili- 2005
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu– 670cm
 • 2.Eni– 235cm
 • 3.Hündürlüyü– 305cm
 • 4.Yük üçün yer- 426sm x 228sm x 210sm
İMKANLARI:
 • 1.İMK- 6.500kq
 • 2.Daşıma tutumu– 3000kq

“Vakuum tİplİ avtomobİl” texnİkİ xüsusİyyət və İmkanlarI

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.MAN TGS -26.400
 • 2.İstehsal ili - 2009
 • 3.ADR sertifikatlı
 • 4.Fövqəladə Hallar Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
Ölçülər:
 • 1.Uzunluğu- 910sm
 • 2.Eni- 250sm
 • 3.Hündürlüyü– 360sm
İMKANLARI:
 • 1.İMK- 26.000kq
 • 2.Çən tutumu-15 m3
 • 3.Vakkum nasosu vasitəsilə kanalizasiya sularının və digər maye tullantılarının aradan qaldırılması.

“Konteyner daşıyan” avtomobİlİn texnİkİ xüsusİyyətlərİ

Nəqliyyat vasitələri
Modelİn spesİfİk xüsusİyyətlərİ:
 • 1.MERCEDES - 1840
 • 2.KRONE SDC 27
 • 3.İstehsal ili -2007
Ölçülər:
 • 1.Uzunluq – 980cm
 • 2.En – 245cm
 • 3.Hündürlük – 310cm
İMKANLARI:
 • 1.İMK - 44 000kg
 • 2.TİY – 30 000 kg
 • 3.2 X 20, 1 X 35 və 1 X 40 ft konteynerlərin daşınması