SƏTƏM

Əziz dostlar!

Şirkətimizin SƏTƏM siyasəti, ətraf mühitə və insan həyatına mənfi təsiri minimuma endirməklə, şirkət daxilindəki və təbiət qarşısındakı öhdəliklərimizi əks etdirir.

Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitə təsirlərin effektiv idarə olunması əldə etdiyimiz uğurun başlıca amillərindən biridir. Məhz bu səbəbdən də Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitlə bağlı proseduraların tətbiqi prosesinə, digər sahələrə olduğu kimi, böyük diqqət və qayğı ilə yanaşırıq.

Əməkdaşların sağlamlığı, onlara təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması üçün aşağıda sadalanan SƏTƏM istiqamətlərinə daima nəzarət edir, müvafiq layihələrin yüksək səviyyədə icrası məqsədilə əzmlə çalışırıq:

SƏTƏM