TƏHLÜKƏSİZ YÜKLƏRİN DAŞINMASI

“ Damla Trans Service” şirkəti aşağıdakı təhlükəsiz yüklərin daşınmasında yetərincə səriştə və bacarığa malikdir: müxtəlif növ sənaye avadanlıqları, metal və metal qurğuları, tərəfdaş şirkətlərdən sənaye tullantıları və s. Həyata keçirdiyimiz bütün növ daşımalarda olduğu kimi, təhlükəsiz yüklərin daşınmasında da sahib olduğumuz səriştə və peşəkarlığımızı əsirgəmir, sifarişçinin qarşıya qoyduğu meyarlara cavab verməyə çalışırıq.

TƏHLÜKƏSİZ YÜKLƏRİN DAŞINMASI TƏHLÜKƏSİZ YÜKLƏRİN DAŞINMASI